Previous | Home | NextNhà Văn Hải Phong, Nhạc Sĩ Nghiêm Phú Phúc, Song Thao (Toronto 09/2006)