Previous | Home | NextTừ trái qua phải: Anh chị nhà thơ Phan Ni Tấn, ký giả Trường Kỳ, giáo sư Đoàn Phế, nhạc sĩ Nhật Ngân, ca sĩ Hoàng Lan, Song Thao, ký giả Nguyễn Anh Lễ, nhà thơ Luân Hoán. (Toronto11/2006)