Previous | Home | NextCa sĩ Lương Tùng Quang, vợ vhồng Song Thao, ca sĩ Diễm Liên, ký giả Trường Kỳ (Montréal, 01/2008)