Previous | Home | NextTừ trái: Nhà thơ Thành Tôn - Nhà báo Nguyễn Thanh Huy - Nhà thơ Đạm Thạch - Nhà văn Trần Yên Hòa - Song Thao ( Quận Cam, 12/2011)