Previous | Home | NextTừ trái: Họa sĩ Nguyên Khai - Nhà thơ Đạm Thạch - Song Thao - Nhà báo Ngọc Hoài Phương - Nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh (Quận Cam, 12/2011)