Previous | Home | NextTừ trái: nhà thơ Phan Ni Tấn - nhà thơ Hoàng Chiều Nhân - Song Thao - nhà văn Trương Vũ - nhà văn Võ Kỳ Điền - nhà văn Hồ Đình Nghiêm - nhà thơ Luân Hoán  (Montreal, 11/2012)