Previous | Home | NextTừ trái (hàng đứng): Song Thao, Hồ Đình Nghiêm, Trang Châu, Luân Hoán, Lưu Nguyễn, Võ Kỳ Điền.
(hàng ngồi) : Hoàng Bảo Việt, Mai Khắc Ứng. (Montreal, 10/2015)