Previous | Home | NextTừ trái: nhà thơ Thành Tôn, nhà văn Phạm Phú Minh, Song Thao, nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh. (Santa Ana, 02/2018)