Previous | Home | NextVới họa sĩ Khánh Trường trước bức tranh dùng làm bìa cho cuốn Phiếm 20. (Santa Ana, 02/2018)