Previous | Home | NextTừ trái: vợ chồng Song Thao, nhà văn Phạm Phú Minh, nhà thơ Thành Tôn, nhà văn Trần Yên Hòa, chị Thành Tôn. (Santa Ana 02/2018)