Previous | Home | NextTừ trái: Võ Kỳ Điền, Song Thao, Hồ đình Nghiêm, Luân Hoán, Trang Châu, nhà thơ Hoàng Hưng (Montreal, 10/2018)