Previous | Home | Next


Với nhà thơ Đỗ Quý Toàn - nhà thơ Luân Hoán - nhà thơ Lưu Nguyễn - Song Thao - nhà thơ Trần Mộng Tú (ngồi) (Montréal, 2000)