Previous | Home | Next


Từ trái sang phải: nhà thơ Dương Kiền - Song Thao - nhà thơ Trang Châu - bác sĩ Đường Minh Hoàng (Montréal, 1991)