Previous | Home | Next


Với họa sĩ Khánh Trường - nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc (Westminster, California, 1996)