Previous | Home | NextTừ trái qua phải: nhà thơ Đức Phổ, nhà văn Lâm Chương,
Song Thao.(Boston 8/2004)