Previous | Home | NextTừ trái qua phải: Nhà thơ Lê Hân – Song Thao – Nhà thơ Song Vinh – Chị Song Vinh – Nhà thơ Luân Hoán. Toronto 06/2005