Previous | Home | NextHọp Mặt Thời Nay.
Từ trái sang phải: Song Thao, Nguyễn Văn Thái, Khánh Giang (đã mất vào tháng 2/2003), Nguyễn Hoàng Quân, Hà Túc Đạo, Thiên Ân - (Saigon, 2/2003)