SONG THAO
Tên thật: Tạ Trung Sơn
Sanh ngày 1 tháng 8 năm 1938 tại Hà Nội.
Học Trung Học Dũng Lạc (Hà Nội), Chu Văn An (Saigon), Đại Học Văn Khoa (Saigon).
Tốt nghiệp Cử Nhân Văn Khoa, 1964.
Từ 1959 đến 1975 cộng tác với các nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san, nguyệt san tại Saigon: Văn Học, Thời Nay, Thời Việt, Đời Nay, Tìm Hiểu, Thăng Tiến, Con Ong.
Định cư tại Montreal, Canada, từ năm 1985.
Khởi viết truyện ngắn từ năm 1991.
Đã có bài trên các tạp chí:: Phố Văn, Làng Văn, Nắng Mới, Sóng Văn, Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Wordbridge, Sống.

Đã xuất bản:

- Bỏ Chốn Mù Sương (Kinh Đô, Houston, 1993),
- Đong Đưa Cuộc Tình (Ngày Nay, Houston, 1996),
- Còn Đó Bóng Hình (Văn Mới, Los Angeles, 1997),
- Chân Mang Giày Số 6 (Văn Mới, Los Angeles, 1999)
- Cuối Ngày, Một Lần Ngồi Lại ( Văn Mới, Los Angeles,2001)
- Bên Lưng Những Con Chữ ( Văn Mới, Gardena, 2003 )
- PHIẾM 1 (Văn Mới, Gardena, 2005).
(Tái bản lần thứ nhất - Nhân Ảnh, Toronto, 2006))
(Tái bản lần thứ hai - Nhân Ảnh, Toronto, 2008)
(Tái bản lần thứ ba - Nhân Ảnh, Toronto, 2015)
- PHIẾM 2 (Văn Mới, Gardena, 2005)
(Tái bản lần thứ nhất - Nhân Ảnh, Toronto, 2006)
(Tái bản lần thứ hai - Nhân Ảnh, Toronto, 2008)
- PHIẾM 3 (Nhân Ảnh, Toronto
(Tái bản lần thứ nhất - Nhân Ảnh, Toronto, 2008)
- CHỐN CŨ (Nhân Ảnh, Toronto, 2006)
- PHIẾM 4 (Nhân Ảnh, Toronto, 2007)
- PHIẾM 5 (Nhân Ảnh, Toronto, 2008)
- PHIẾM 6 (Nhân Ảnh, Toronto, 2008)
- PHIẾM 7 (Nhân Ảnh, Toronto, 2009)
- To the Top of Whistler (Nhân Ảnh, Toronto, 2009)
- PHIẾM 8 (Nhân Ảnh, Toronto, 2010)
- PHIẾM 9 (Nhân Ảnh, Toronto, 2011)
- PHIẾM 10 (Nhân Ảnh, Toronto, 2011)
-PHIẾM 11 (NHân Ảnh, Toronto, 2012)
-PHIẾM 12 (Nhân Ảnh, Toronto, 2012)
-PHIẾM 13 (Nhân Ảnh, Toronto, 2013)
-Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập I (Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2013)
-Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập II (Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2013)
-Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập III (Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2014)
-Tuyển Tập Truyện Ngắn Song Thao – Tập III (Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2014)
-PHIẾM 14 (Nhân Ảnh, Toronto, 2014)
-PHIẾM 15 (Nhân Ảnh, Toronto, 2014)
-PHIẾM 16 (Nhân Ảnh, Toronto, 2015)
-Phiếm 17 (Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2016)
-Phiếm 18 (Nhân Ảnh, Toronto, Canada, 2016)
-Dấu Chân Lang Bạt (Nhân Ảnh, Toronto, Canada 2016)
-Phiếm 19 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2017)
-Phiếm 20 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2017)
-Phiếm 21 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2018)
-Phiếm 22 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2019)
-Phiếm 23 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2019) 
-Phiếm 24 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2020)
-Phiếm 25 (Nhân Ảnh, San José, Hoa Kỳ, 2020)
-Phiếm 26 (Nhân Ảnh, San Josẻ, Hoa Kỳ, 2021)

Đã góp truyện trong các tuyển tập:

- Hai Mươi Người Viết Tại Canada ( Nắng Mới, Montreal, 1995)
- Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 ( Đại Nam, Glendale, 1995)
- Tuyển Tập Truyện Ngắn Hai Mươi Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-1995 (Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Hoa Kỳ, 1995)
- Nhà Thơ Và Nhà Văn Hải Ngoại: 1975-2000 (Đại Học Đông Nam, Houston, 2000)
- Thơ Văn Hải Ngoại Năm 2000 ( Văn Mới, Los Angeles, 2000).
- 44 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại (1975-2019)  (Mở Nguồn, San José, Hoa Kỳ, 2019)