Phát biểu tại buổi họp mặt Chu Văn An ngày 4/5/2019 tại Montreal