Previous | Home | NextTừ trái qua phải: Nhạc sĩ Nhật Ngân, nhà thơ Thành Tôn, Song Thao, họa sĩ Hồ Thành Đức. (Santa Ana, California, 12/2006)