Previous | Home | NextTừ trái qua phải: nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nhà thơ Đặng Hiền, nhà thơ Nguyễn Tiến Đức, nhạc sĩ Cao Thanh Tùng, nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, nhà văn Lữ Quỳnh, Song Thao (Santa Ana, California, 12/2006)