Previous | Home | Next


Từ trái qua phải:
Nhà thơ Phan Ni Tấn - nhà văn Hồ Đình Nghiêm - nhà thơ Trang Châu - nhà thơ Du Tử Lê - nhà thơ Hoàng Xuân Sơn - nhà thơ Lưu Nguyễn - nhà thơ Luân Hoán - ký mục gia Bùi Bảo Trúc - Song Thao (1997)