Previous | Home | NextVới ca sĩ Diễm Liên, Montreal, 10/2010