Previous | Home | NextTừ trái: Nhà văn Lê Quỳnh Mai - Nhà thơ Trần Trung Đạo - Nhà thơ Luân Hoán - Nhà nghiên cứu Trần Gia Phụng - Nhạc sĩ Tùng Nguyên - Song Thao - Nhà thơ Phan Ni Tấn (Montreal, 05/2011)