Previous | Home | NextTừ trái: Song Thao - Nhà thơ Phan Ni Tấn - Nhà văn Tiểu Thu - Nhà văn Võ Kỳ Điền (Montreal, 05/2011)