Previous | Home | NextTừ trái: Anh Đồng (chủ nhân nhà sách Tự Lực); nhà thơ Thành Tôn, Ông Võ Thắng Tiết; Song Thao (Westminster, 01/2019).