Previous | Home | NextTừ trái: Ông Võ Thắng Tiết; vợ chồng Song Thao; anh chị Thành Tôn, anh Đồng Tự Lực (Westminster, 01/2019)