Previous | Home | Next


Từ trái sang phải: nhà văn Võ Kỳ Điền, nhà văn Nguyễn Đông Ngạc, Song Thao, nhà văn Lê Tấn Lộc, nhà văn Trang Châu, Montréal, 1992