Previous | Home | NextTừ trái qua phải: Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn – Nhạc sĩ Từ Công Phụng – Song Thao – Chị Song Thao – Chị Từ Công Phụng – Chị Hoàng Xuân Sơn. Montreal 06/2005