Previous | Home | NextTừ trái qua phải : Ký giả Lê Thái – Xướng ngôn viên Phương Thảo – Nhạc sĩ Từ Công Phụng – Nhà văn Tiểu Thu – Chị Từ Công Phụng – Vợ chồng Song Thao. Montreal 06/2005