Phát biểu tại buổi họp mặt Chu Văn An ngày 4/5/2019 tại Montreal

Buổi ra mắt:
Bên Lưng Những Con Chữ

Giới thiệu tác giả: Tiến Sĩ Trần Huy Bích
  Giới thiệu tác phẩm: Nhà văn Đặng Thơ Thơ
  Giữa người viết: Nhà văn Nguyễn Mộng Giác
  Bàn tròn văn học: nhà văn Bùi Bích Hà, nhà văn Phạm Phú Minh, Song Thao
Phỏng Vấn: