Previous | Home | Next


Hàng đứng: Anh chị nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh, , hai con trai của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, Song Thao.
Hàng ngồi: anh chị nhà báo Trường Kỳ, nhà văn Trang Châu, nhà thơ Lưu Nguyễn, nhà thơ Bắc Phong.
Montréal, tháng 9, 2003.