Liên lạc: webmaster@songthao.com

ĐÃ PHÁT HÀNH

Xin bấm vào hình để xem chi tiết

Bài mới:
Om Sòm Trên Vách (1/2020)
Tô Thùy Yên, nhìn gần (5/2020)

Bùi Quyền, đã sống như thế (6/2020)
Đọc "Bãi sậy chân cầu" của Khánh Trường (7/2020)
"Trăm cây nghìn cành" của nhà thơ Triều Hoa Đại (7/2020)

Trò chuyện cùng người viết PHIẾM - Song Thao (7/2020)
Phạm Xuân Đài và "Đi, Đọc và Viết" (11/2020)
Hà Túc Đạo, người của số mạng (11/2020)
Nhớ Thẩm Dương (12/2020)
Vĩnh biệt Lệ Thu (1/2021)


Đọc PHIẾM

Oan (4/2020)
Giấy vệ sinh (4/2020)
Từ chuyện Cô vi (4/2020)

Lại chuyện Cô vi (4/2020)
Sẹo BCG (4/2020)
Tonton Mỹ (4/2020)
Tuyến đầu (5/2020)
Cám ơn (5/2020)
Mũ áo xênh xang (6/2020)
Anh thư (7/2020)
Cắt tóc mùa dịch (7/2020)
Xi-nê ngoài trời (7/2020)
Nóng (8/2020)
Hứa (8/2020)
Câu (9/2020)
Bum (9/2020)
West Point (9/2020)
Cà cuống (10/2020)
Chân dài (11/2020)
Harris ở Montréal (11/2020)
Karaoke (12/2020)
Các bà Phần Lan (12/2020)
Cabane à sucre (12/2020)
Xe lửa (2/2021)
Ông địa (2/2021)
Rượu đế (3/2021)

Nghe Phiếm:
Tết (1/2011)4

Xem
Phát biểu tại buổi họp mặt Chu Văn An ngày 4/5/2019 tại Montreal (6/2019)
Trò chuyện với nhà thơ Du Tử Lê trên đài truyền hình SBTN (1/2012)


1
Photo: Võ Văn Thạnh, Houston 8/2011


Designed by: Biển Đông - 2018